Wielkanoc, Roku Pańskiego 2023

Szanowni Goście,

Czcigodni Parafianie.

Wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy dnichwalebnej Męki, Śmierci   i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech te paschalne wydarzenia tchną w nas ducha chrześcijańskiej miłości i nadziei.

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie źródłem mocy                                 w pokonywaniu trudności, w zmaganiu o świętość naszego życia, o ducha prawdziwej jedności i wspólnoty.

Niech rozprasza ciemności i mroki niepokoju, niech obdarza otuchą           i pokojem nasze serca w chwilach wątpliwości. Niech te dni zjednoczą wszystkich nas w radosnym przyjęciu Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu.

Jednocześnie prosimy przyjąć wyrazy wdzięczności za wszelkie dobro, duchowe i materialne, okazywane naszej Wspólnocie Parafialnej.

Alleluja !

       Ksiądz Proboszcz

       wraz z kapłanami  

  posługującymi w naszej        

                parafii