Charyzmat:

 rozwój życia duchowego poprzez naśladowanie życia Świętej Rodziny i korzystanie ze środków ubogich: modlitwy, adoracji, częstego uczestnictwa w Eucharystii.

Spotkania:

  każdy wtorek po mszy św. o godz. 18.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego; rekolekcje letnie i zimowe; możliwość stałego spowiednictwa i kierownictwa duchowego.
 

Opiekun:

  ks. Józef Drewek

Kontakt:

  Animatorzy Maria i Wojciech Osińscy tel. 0 56 6238908