„Od Was zależy przyszłość, od Was zależy kres tego tysiąclecia. Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie. Wzrastajcie przez obcowanie z Bogiem. Módlcie się i uczcie się modlitwy. Otwierajcie Wasze serca i Wasze sumienia przed Tym, który Was zna lepiej, niż Wy sami siebie…”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodzież między 16 a 30 rokiem życia. Członkowie naszej wspólnoty to młodzież licealna oraz akademicka. Nasza wspólnota powstała w 2001 roku. Od września 2019 roku opiekunem wspólnoty jest
ks. Łukasz Meszyński.

Celem naszej organizacji jest wychowanie i edukacja młodzieży w duchu wartości katolickich oraz przygotowanie do podejmowania odpowiedzialnych zadań w dorosłym życiu w społeczeństwie. Na spotkaniach rozmawiamy na różne ciekawe
i nurtujące tematy, modlimy się, bawimy i śpiewamy. W parafii odpowiadamy za przygotowanie „żłóbka” i Grobu Pańskiego. Organizujemy różne okazjonalne czuwania, przedstawienia itd.

Oprócz tego spędzamy razem czas wolny, uprawiając sporty rekreacyjne, przede wszystkim jeżdżąc na wycieczki rowerowe,
a także uczestnicząc w rekolekcjach.

Nie ograniczamy się wyłącznie do pomysłów wyżej wymienionych. Staramy się realizować także inne propozycje, które są uprzednio omawiane. Członkowie wspólnoty to młodzież chcąca pomagać innym i zaangażowana w życie Kościoła. Aktywnie uczestniczymy w zbiórkach pieniędzy na cele charytatywne, a także w miarę możliwości sami staramy się organizować pomoc innym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach naszej wspólnoty, które odbywają się w każdą sobotę o godz. 19:00
w salce parafialnej na plebanii. Mamy swoje konto na Facebooku zapraszamy. Szczegółowe informacje można uzyskać u księdza Łukasza Meszyńskiego – asystenta KSM-u.

Opracowanie: członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży