"Od Was zależy przyszłość, od Was zależy kres tego tysiąclecia. Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie. Wzrastajcie przez obcowanie z Bogiem. Módlcie się i uczcie się modlitwy. Otwierajcie Wasze serca i Wasze sumienia przed Tym, który Was zna lepiej, niż Wy sami siebie..."

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodzież między 16 a 30 rokiem życia. Członkowie naszej wspólnoty to młodzież gimnazjalna, licealna oraz akademicka. Nasza wspólnota powstała w 2001 roku. Od września 2017 roku opiekunem wspólnoty jest ks. Dawid Urbaniak.

Celem naszej organizacji jest wychowanie i edukacja młodzieży w duchu wartości katolickich oraz przygotowanie do podejmowania odpowiedzialnych zadań w dorosłym życiu w społeczeństwie. Na spotkaniach rozmawiamy na różne ciekawe i nurtujące tematy, modlimy się, bawimy i śpiewamy. W parafii nasze działanie można zauważyć na niedzielnej Mszy Świętej o godz. 18.00, w której bierzemy czynny udział, a także 2 każdego miesiąca na przygotowywanych przez nas Apelach Jasnogórskich połączonych z modlitwą o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Często też organizujemy inne okazjonalne czuwania, przedstawienia itp.

Oprócz tego spędzamy razem czas wolny, uprawiając sporty rekreacyjne, przede wszystkim jeżdżąc na wycieczki rowerowe, a także uczestnicząc w rekolekcjach.

Nie ograniczamy się wył±cznie do pomysłów wyżej wymienionych. Staramy się realizować także inne propozycje, które są uprzednio omawiane. Członkowie wspólnoty to młodzież chcąca pomagać innym i zaangażowana w życie Kościoła. Aktywnie uczestniczymy w zbiórkach pieniędzy na cele charytatywne, a także w miarę możliwości sami staramy się organizować pomoc innym.

Próbujemy również samodzielnie zarabiać na swoje wydatki. W zeszłym roku np. udało nam się przygotować kiermasz rzeczy wykonanych przez niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arkadia".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach naszej wspólnoty, które odbywają się w każdy czwartek o godz. 19:00 w "Kaplicy Miłosierdzia Bożego". Mamy swoje konto na Facebooku zapraszamy

Opracowanie: członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży