Charyzmat:

 pomoc małżeństwom w tworzeniu rodzin dojrzale chrześcijańskich, Bożych, kochających się - przez otwarcie na Łaski płynące z sakramentu małżeństwa

Spotkania:

 comiesięczne w domach poszczególnych małżeństw
 

Opiekun:

  ks. Łukasz Meszyński

Kontakt:

  para animatorska Henryk i Renata Ziendalscy tel. 56 623 25 65

W naszym kręgu posługę pary rejonowej pełni małżeństwo: Maria i Wiesław Skwira. 
Wchodzą oni również w skład Diakonii Ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie. 


kom: 604 055 420 e-mail: maria@ziolowaapteka.pl