Charyzmat:

pomoc małżeństwom w tworzeniu rodzin dojrzale chrześcijańskich, Bożych, kochających się - przez otwarcie na Łaski płynące
z sakramentu małżeństwa

Spotkania:

comiesięczne w domach poszczególnych małżeństw
 

Opiekun:

ks. Łukasz Meszyński

Kontakt:

W naszym kręgu posługę pary rejonowej pełni małżeństwo: Maria i Wiesław Skwira. 

Wchodzą oni również w skład Diakonii Ewangelizacyjnej Ruchu Światło-Życie. 


kom: 604 055 420 e-mail: maria@ziolowaapteka.