Charyzmat:

skupia chłopaków pragnących poświęcić swój wolny czas Panu Bogu poprzez posługę podczas Eucharystii, dbanie o piękno liturgii, asystowanie kapłanowi podczas odwiedzin kolędowych. W wolnym czasie udział w różnych zawodach sportowych oraz wyjazdach.

Spotkania:

każda sobota - godz. 10:00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego

Więcej informacji po każdej Mszy św. w zakrystii