Ks. Proboszcz Andrzej Nowicki
tel. 56 623 15 06

Wikariusze:

ks. Łukasz Meszyński  

ks. Grzegorz Kowalik

ks. Mateusz Markowski