Bractwo świętego Józefa Opiekuna Rodzin powstało 11. czerwca 2000 r., a erygowane zostało Dekretem Biskupa Diecezji Toruńskiej, Andrzeja Suskiego w dniu 15. maja 2003 r. jako stowarzyszenie wiernych z kościelną osobowością prawną i stanowi zgodnie z obowiązującym statutem męską wspólnotę modlitewno - apostolską, gromadzącą szczególnie ojców rodzin ( ... ) dla pogłębienia wiary, uświęcenia siebie i swoich rodzin, budując w nich kościół domowy.

 

Celem Bractwa jest czcić św. Józefa jako Opiekuna Rodziny Świętej przez: 
- naśladowanie osobowości św. Józefa i jego cnót;
- jednoczenie się z Panem Jezusem przez częstą spowiedź i komunię świętą;
- częst± modlitwę do św. Józefa w intencji rodzin.

Powyższe cele należy realizować z miłości do Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny na chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynego oraz dla pogłębienia wiary i uświęcenia rodzin.

Nadrzędnym zadaniem członka Bractwa, jak i całej wspólnoty, jest apostolstwo, a więc dawanie przykładu pobożności, moralności i bogobojności w życiu osobistym i rodzinnym. / wyciąg ze statutu /

Szczegółowe zadania i obowiązki członków Bractwa określone są w statucie Bractwa oraz Regulaminie Bractwa. Regulamin Bractwa określa szczegóły organizacyjne, dotyczące bież±cej działalności nie ujęte w statucie.

Aby być przyjętym do Bractwa należy:
- Wyrazić wolę należenia do Bractwa przez wypełnienie deklaracji;
- Zostać przyjętym i decyzją Zarządy wpisany do "Księgi Bractwa";
- Złożyć ślubowanie podczas uroczystego nabożeństwa lub Eucharystii

Członek Bractwa może korzystać z odpustów nadanych dla Bractw przez Ojca Świętego i Biskupa, łask płynących z modlitw i Mszy św. ofiarowanych za żyjących i zmarłych członków oraz z prawa udziału we władzach Bractwa.

Bractwo w swej pracy formacyjnej opiera się na statucie i każdego roku opracowywanym "Programie wspólnotowym religijno - formacyjnej działalności".

Bractwo, którego macierzystą parafią jest Parafia Chrystusa Króla w Toruniu może przyjmować w poczet swoich członków kandydatów z innych parafii Torunia i diecezji jak również zakładać w innych parafiach Koła Bractwa Świętego Józefa Opiekuna Rodzin.

Opracowanie:
Adam Ławniczak

Rektor Bractwa: Franciszek Pronobis (tel. 602 103 727)

Wicerektor: Wiesław Wojciechowski (tel. 516 990 045)

Spotkania: 19-ego każdego miesiąca o godz. 17:30 - nowenna do św. Józefa w kościele. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w salce

Opiekun:  ks. Józef Drewek