Charyzmat:

naśladowanie Pana Jezusa na sposób św. Franciszka; zobowiązanie do częstego czytania Ewangelii; realizacja dwóch głównych celów: własne uświęcenie i apostolat zgodnie z Regułą Franciszkańską dla osób świeckich.

Spotkania:

  pierwsza niedziela miesiąca godz. 13:30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego
  drugi czwartek miesiąca godz. 16:30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego
 

Opiekun:

  ks. Michał Kossowski

Kontakt:

  Przełożony FZŚ brat Bogdan Wiśniewski