Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla
ul. Bażyńskich 19
87-100 Toruń

Ks. Proboszcz Andrzej Nowicki - tel. 56 623 15 06

Ks. Michał Kossowski ks.michal.kossowski@gmail.com

tel. 535 029 499

ks. Dawid Urbaniak (e-mail: d.urbi@wp.pl)

ks. Damian Wacławski

ks. kapelan Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu -  tel. 575 515 622

Do księdza dyżurującego: tel.  725  486  020

Parafia: chrystuskrol_to@diecezja.torun.pl
Bractwo św. Józefa: bractwojoseph@diecezja.torun.pl

Redakcja biuletynu parafialnego "Chryste Króluj"
biuletyn.parafia@gmail.com