Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla
ul. Bażyńskich 19
87-100 Toruń

Ks. Proboszcz Andrzej Nowicki
tel. 56 623 15 06

ks. kapelan Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu -  tel. 575 515 622

Do księdza dyżurującego: tel.  725  486  020

Parafia: chrystuskrol_to@diecezja.torun.pl
Bractwo św. Józefa: bractwojoseph@diecezja.torun.pl

Redakcja biuletynu parafialnego "Chryste Króluj"
biuletyn.parafia@gmail.com