W parafii Chrystusa Króla w Toruniu Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa została oficjalnie powołana w dniu 3 czerwca 2007 roku. Członkowie wspólnoty podjęli modlitwę przed Najświętszym Sakramentem prosząc między innymi o Intronizację NSPJ w swojej parafii. W dniach 17 – 24 listopada 2007 roku odbyły się misje święte intronizacyjne głoszone przez ojców redemptorystów: OO. Andrzeja Zająca i Stanisława Kuczka. Dnia 25 listopada 2007 roku w uroczystość odpustową Chrystusa Króla przy udziale b-pa toruńskiego ks. Andrzeja Suskiego kapłani oraz parafianie dokonali Intronizacji NSPJ. 14 delegacji w Akcie Intronizacyjnym wyraziło swoje poddanie Chrystusowi Królowi.

Kolejne lata, to czas szczególnej łaski dla naszej parafii i Kościoła. Jest to czas modlitwy, spotkań oraz wspólnego pielgrzymowania.

Nasza Wspólnota raz w tygodniu za zgodą swojego księdza proboszcza spotyka się na modlitwie. Adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przeprasza Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi za grzechy osobiste, parafii i narodu.

Raz w miesiącu uczestniczy we mszy świętej wynagradzającej, prosząc o intronizację NSPJ w każdym sercu, rodzinie, parafii i mieście. W każdym miesiącu organizuje spotkanie informacyjne oraz dzieli się Słowem Bożym, a w miesiącu styczniu dodatkowo spotkanie opłatkowe.

Raz w roku za zgodą księdza proboszcza organizuje w parafii dzień skupienia pod hasłem „Chcemy być razem”. Dzień rozpoczynamy z Matką Najświętszą – różańcem, a kończymy wspólną Eucharystią.

Organizujemy i włączamy wszystkich w Wielką Całodobową Nowennę Adoracyjną, która trwa od święta Podwyższenia Krzyża do święta Chrystusa Króla. W wyznaczonym dniu przez 24 godziny parafianie trwają przed Najświętszym Sakramentem modląc się w intencjach wskazanych przez krakowską wspólnotę i nie tylko.

Wspólnota podejmuje różne dzieła w swojej parafii oraz włącza się we wszystkie wydarzenia i inicjatywy.

Animatorzy wspólnot co roku wyjeżdżają na rekolekcje do m. Brzegi na polanie Rynias, by pogłębiać swoją wiedzę i bardziej poznawać Jezusa i Jego naukę. Rekolekcje głosi O. Jan Mikrut CSsR przy udziale P. Ewy Nosiadek, krajowej animatorki.

Jesteśmy otwarci na różne wydarzenia w skali ogólnokrajowej. Od 2008r każdorazowo w dniach 1-2 lutego uczestniczymy w modlitewnym nocnym czuwaniu na Jasnej Górze, gdzie w kaplicy Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Królowej modlimy się z całą Polską. Dwa razy z 14 na 15 września wspólnoty gromadziły się przy relikwiach Drzewa Krzyża na Świętym Krzyżu w diecezji sandomierskiej, gdzie trwanie na modlitwie łączy wspólnoty z całej naszej Ojczyzny.

Włączyliśmy się w organizowane przez krakowską wspólnotę Sympozjum dla Służby Zdrowia z okazji 65 rocznicy śmierci sł. Bożej Rozalii Celakówny. W sympozjum w dniach 6-7 czerwca 2009 roku z diecezji toruńskiej uczestniczyły 4 osoby z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, które stanęły do Aktu Intronizacyjnego pracowników służby zdrowia.

Dnia 16 kwietnia 2010r podjęliśmy modlitwę za ofiary tragedii smoleńskiej, w której zginęła Pani senator Janina Fetlińska współzałożycielka sejmowej Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Wobec tragedii narodowej adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie miała charakter przebłagalny za grzechy z przypomnieniem przesłania sł. Bożej Rozalii Celak odnośnie Polski.

Aby przybliżyć innym postać Rozalii Celakówny oraz Dzieło Intronizacji NSPJ organizujemy w diecezji rekolekcje tematyczne i dni skupienia. Takie rekolekcje odbyły się w dniach 8-10 maja 2009 roku w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. Owocem tych rekolekcji jest powstanie nowej wspólnoty w parafii Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu. Dnia 4 grudnia 2009r zorganizowaliśmy spotkanie w tej parafii z P. Ewą Nosiadek, krajową animatorką i P. Teresą Nowak, animatorką z Częstochowy. Zainteresowani Intronizacją mogli posłuchać oraz zaopatrzyć się w ciekawe książki.

Dla pragnących poznać Dzieło Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów zorganizowaliśmy dni skupienia, które prowadził O. Jan Mikrut z P. Ewą Nosiadek:
- 6 marca 2010 r w parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy
- 7 marca 2010 r w parafii Św. Antoniego na toruńskich Wrzosach.
Owocem dni skupienia jest powstanie nowych wspólnot: w parafii Św. Katarzyny i parafii Jezusa Miłosiernego w Brodnicy, które dnia 23 czerwca 2010 r wspólnie dokonały Aktu Intronizacji NSPJ w brodnickiej farze

Dokładnie 12 czerwca 2010r minęło 15 lat od powstania pierwszej wspólnoty dla Intronizacji NSPJ w Polsce. Z tej okazji w dniach 12-13 września 2010 r w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbyły się ogólnopolskie główne uroczystości połączone z Sympozjum, w których z naszej diecezji uczestniczyło 47 osób z 11 parafii.

Znakiem jedności wspólnot jest proporzec z wizerunkiem Chrystusa Króla. Proporzec jest ujednolicony dla wszystkich wspólnot w kraju i za granicą. Posiada ten sam format, wizerunek, tło. Różni się jedynie nazwą miejscowości i parafii. We wszystkich procesjach i uroczystościach Chrystus Król jest obecny z nami.

Członkowie wspólnot są apostołami Dzieła Intronizacji, czytają i rozprowadzają materiały związane z intronizacją. Członkowie wspólnot świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku. Członkowie wspólnot starają się żyć w stanie łaski uświęcającej i często przystępują do sakramentów świętych.

Niech miłość Chrystusa wypływająca z Jego Najświętszego Serca rozpala nasze serca i pomoże nam budować Jego Królestwo, które nie jest z tego świata, ale dla tego świata. Niech z nami zawsze będzie Maryja, Matka Jezusa i nasza. 
Króluj nam Chryste!

Jadwiga Suchorzyńska 
Animatorka Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ 
przy Parafii Chrystusa Króla w Toruniu

 Opiekun Wspólnoty  dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa: Ksiądz Dawid Urbaniak