Nie ma dla człowiek innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga.

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

Św. Jan Paweł II

 

 

Szanowni Goście i Drodzy Parafianie,

 

Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas z otwartym sercem, z którego spływają na nas promienie w kolorach krwi i wody.

Niech czas radość Niedzieli Wielkanocnej będzie wielkim dziękczynieniem za zanurzenie nas w oczyszczających wodach Chrztu świętego, za uwalniający od grzechu dar Bożego Miłosierdzia.

Niech Boża dobroć i miłość spływa przez nasze myśli, słowa i czyny na innych. Kochajmy innych tak, jak kocha nas Ojciec. Otaczajmy innych czułą troską, tak jak matka troszczy się o swoje dziecko.

Bądźmy litościwi, pochylający się nad słabymi i potrzebującymi pomocy oraz wsparcia, a od Ojca uczmy się przechodzić ponad słabością bliźnich, by dalej okazywać życzliwość i dobroć.

Życzymy, abyśmy doświadczyli prawdziwie Poranka Wielkanocnego, a nasze serca niech będą otwarte na wszystkie dary Zmartwychwstałego Pana.

 

 

Ksiądz Proboszcz

wraz z Księżmi Wikariuszami