OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (XXXIV Niedziela Zwykła

– Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21.11.2021)

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto naszej parafii. Zapraszamy na Sumę odpustową o godzinie 13.00. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowującej nas duchowo do odpustu parafialnego. Dziękujemy ks. kan. dr. Andrzejowi Lubowickiemu – Kapłanowi Diecezji Drohiczyńskiej, Generalnemu Asystentowi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, za głoszenie Słowa Bożego i przewodniczenie uroczystościom odpustowym.

2. Przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. Odpust został udzielony tym, którzy odwiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych.

3. Na stolikach wyłożone są kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać zmarłych, których powierzymy naszej wspólnej modlitwie w roku 2022, przed niedzielnymi Mszami św. Kartki prosimy składać w biurze parafialnym lub zakrystii. Są to wypominki roczne.

4. Spotkanie dla rodziców i dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej odbędzie się 28 listopada – tj. w przyszłą niedzielę – po Mszy św. o godzinie 11.30 w naszym kościele.

5. W przyszłą niedzielę podczas każdej Mszy świętej poświecenie opłatka na stół wigilijny. Informujemy jednocześnie, że nasza parafia nikogo nie upoważniła, aby w jej imieniu roznosić opłatki po domach i zbierać z tego tytułu jakiekolwiek fundusze.

6. Od przyszłej niedzieli, przez wszystkie niedziele Adwentu w bibliotece parafialnej, a w dni powszednie w biurze parafialnym, dostępne są wigilijne świece Caritas w cenie 10 i 15 zł. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.

7. Dziękujemy za ofiary złożone na kolektę gospodarczą, a także za wpłaty na konto bankowe naszej parafii.

8. Zgodnie z Apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dziś po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na działalność charytatywną Caritas Polska.