OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

(33 Niedziela Zwykła – 14.11.2021)

  1. Przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencji zmarłych.
  2. W czwartek – 18 listopada Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Czystych Serc obchodzi wspomnienie swojej patronki Bł. Karoliny Kózkówny. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na czuwanie modlitewne, które poprowadzi młodzież.
  3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto naszej parafii. Zapraszam na Sumę odpustową o godzinie 13.00. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym będzie ks. kan. dr Andrzej Lubowicki – Kapłan Diecezji Drohiczyńskiej, wykładowca teologii pastoralnej w WSD w Drohiczynie, Generalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce.
  4. W wigilię uroczystości odpustowej zapraszamy młodzież i wszystkich zainteresowanych na konferencję o godz. 19.00, której tematem przewodnim będzie wolność, a wygłosi ją  ks. kan. dr Andrzej Lubowicki.
  5. Przygotowaniem do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w naszej parafii będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie będzie animowane przez Wspólnotę Dzieła Intronizacji NSPJ i rozpocznie się w czwartek 18 listopada po wieczornej Mszy św. i trwać będzie do godziny 18 dnia następnego. W duchu uwielbienia, wdzięczności, błagania i prośby stańmy przed Chrystusem, który pochyla się z miłością nad każdym z nas. Wyraźmy Bogu dziękczynienie za wszelkie dobro, którego doświadczamy na drogach naszego życia.
  6. W piątek 19 listopada Bractwo św. Józefa zaprasza o godzinie 17.30 na nabożeństwo do św. Józefa w intencji rodzin naszej parafii.
  7. Na stolikach wyłożone są kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać zmarłych, których powierzymy naszej wspólnej modlitwie w roku 2022, przed niedzielnymi Mszami św. Kartki prosimy składać w biurze parafialnym lub zakrystii. Są to wypominki roczne.
  8. Za tydzień kolekta przeznaczona na funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Pamiętajmy, że seminarium nie otrzymuje żadnych zewnętrznych dotacji i utrzymuje się wyłącznie z naszych ofiar.
  9. Zgodnie z Apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek z przeznaczeniem na pomoc migrantom.