OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

(Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020)

1. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, usilnie prosimy wszystkich parafian do bezwzględnego stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Obowiązuje dyspensa udzielona przez Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji czy radiu.
2. Z dniem 20 kwietnia (poniedziałek) przywracamy możliwość osobistego udziału wiernych świeckich w ceremoniach liturgicznych sprawowanych w naszej świątyni. Odnośne przepisy władzy państwowej wskazują jako zasadę 1 osobę na 15m2. Powierzchnia naszej świątyni pozwala na jednoczesny udział w liturgii 60 osób. Zaleca się zachowanie odległości między wiernymi minimum 2 metrów.
3. Msze święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i pogrzebowe będą od 20.04.br. sprawowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno-higieniczne: zasłanianie ust i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).
4. Pogrzeby osób zmarłych będą odbywać się z zwykłej formie tzn. będą składać się z trzech stacji: w kaplicy przedpogrzebowej, w kościele oraz na cmentarzu grzebalnym.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży.
6. Zachęcamy, aby Komunię św. przyjmować ?na rękę?.
7. Ponawiamy informację, iż związku z trwającą epidemią, uległ zmianie termin uroczystości I Komunii w naszej parafii. Po konsultacji z Rodzicami, a także osobami odpowiedzialnymi za duchowe i intelektualne przygotowanie dzieci, uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się 26 września 2020 roku (ostatnia sobota września).
8. Nadal zawieszone są do odwołania spotkania formacyjne grup parafialnych.
9. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały i przekazują srebrne i złote precjoza z przeznaczeniem na renowację naczyń liturgicznych. Bóg zapłać.
10. Dziękujemy za troskę o materialne funkcjonowanie naszej parafii wyrażającą się                w ofiarach wpłacanych na konto bankowe (BS 53 9511 0000 2001 0000 1775 0001).
11. Biuro parafialne czynne jest codziennie według zwykłego harmonogramu. W sprawach pilnych kapłani są dostępni pod numerem telefonu: 725486020.