OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

(3 Niedziela Wielkanocna 26.04.2020)

1. W piątek rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwo majowe odprawiamy po Mszy św. o godz. 18.00.
2. Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski należy przenieść na sobotę poprzedzającą dzień 3 maja. Dlatego w sobotę 2 maja będziemy przeżywać przywołaną uroczystość. Msze św. w tym dniu odprawiamy według porządku niedzielnego.Zachęcamy do udziału w liturgii, aby wspólną modlitwą otoczyć naszą Ojczyznę i wszystkich jej mieszkańców.
3. W tym tygodniu przeżywamy I piątek i I sobotę miesiąca.
4. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, usilnie prosimy parafian o bezwzględne stosowanie się do postanowień i zaleceń organów państwowych. Obowiązuje dyspensa udzielona przez Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji czy radiu.
5. Z dniem 20 kwietnia został przywrócony udziału wiernych świeckich w ceremoniach liturgicznych sprawowanych w naszej świątyni. Powierzchnia naszego kościoła pozwala na jednoczesny udział w liturgii 60 osób. Zaleca się zachowanie odległości między wiernymi minimum 2 metrów.
6. Msze święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i pogrzebowe są sprawowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno-higieniczne: zasłanianie ust i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).
7. Osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży.
8. Zachęcamy, aby Komunię św. przyjmować ?na rękę?.
9. Nadal zawieszone są do odwołania spotkania formacyjne grup parafialnych.
10. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały i przekazują srebrne i złote precjoza z przeznaczeniem na renowację naczyń liturgicznych.
11. Bóg zapłać za troskę o materialne funkcjonowanie naszej parafii wyrażającą się w ofiarach wpłacanych na konto bankowe (BS 53 9511 0000 2001 0000 1775 0001).