Szanowni Goście i Drodzy Parafianie !

Ze szczególną serdecznością zwracamy się do was Wszystkich, aby podzielić się radosnym orędziem wiary: Chrystus Pan Zmartwychwstał !

W tym roku Wielki Tydzień i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego mają zupełnie inny zewnętrzny wymiar. Ten święty czas napotkał na swej drodze burzę pandemii koronawirusa. Rozsadziła ona ład naszego życia, rozbudziła niepokój serc, zasiała niepewność jutra, przyniosła nieszczęście choroby, trudnej i podstępnej, a także obfite żniwo śmierci, zamroczyła perspektywę przyszłości, zmąciła stosunki pracy, wyeksponowała widmo nadciągających bytowych trudności, bezrobocia, gospodarczych klęsk.Dlatego za Ojcem Świętym Franciszkiem wołamy: ?Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy?, i każdego dnia rozbrzmiewa w naszej parafialnej świątyni pełen ufności śpiew błagalnych suplikacji: ?Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie!?

Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani je ból z powodu cierpienia tylu osób, dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio epidemią, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu, który ?tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? (por. J 3,16).Wobec tych utrapień i wyzwań, które mają rozmaite imiona, stawajmy z powagą, odwagą i odpowiedzialnością. Szczególnie w tych dniach, kiedy nasze chrześcijańskie serca napełnia radość ze Zmartwychwstania Pana, kiedy słyszymy słowa zapisane w Ewangelii św. Łukasza: ?Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał?? (Łk 24, 5-6).

Rozszerzający się wymiar epidemii pociągnął za sobą wiele drastycznych decyzji władz, które mają postawić tamę jej rozrostowi, zapewnić społeczną izolację. Także decyzji dotyczących kultu Bożego, ograniczających radykalnie dostępność do świątyń i życia sakramentalnego. Tegoroczne Święta Paschalne zostały z konieczności i dla dobra nas wszystkich tak mocno ograniczone w ich wymiarze liturgicznym i wspólnotowym, dlatego przeżywajmy je z jak największym zaangażowaniem osobistym w gronie rodziny i najbliższych. Niech ich obchód będzie skromniejszy na zewnątrz, lecz bogatszy duchowo.

Obecny czas ujawnia także to, co człowiek nosi w sercu. Jakże wiele w tych trudnych dniach pomocnych, szlachetnych rąk. W różnych sytuacjach, w różnych wymiarach. Z wielkim szacunkiem słowa wielkanocnych życzeń i zapewnienie o modlitewnej pamięci kierujemy do pracowników służby zdrowia i wszystkich osób skupionych wokół funkcjonowania naszego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, a także do wszystkich grup zawodowych, które w czasie epidemii ciężko pracują i wychodzą z domów, dzięki którym funkcjonuje nasze państwo i toczy się społeczne życie, w tym wymiarze, jaki jest możliwy i niezbędny. Towarzyszy im nasza wdzięczność, uznanie i modlitwa.

Szanowni Goście i Drodzy Parafianie !

Życzymy Wam głębokiego pokoju, niewzruszonej ufności w Bogu, wzajemnej miłości i zrozumienia, a także wielkiej gotowości, by dzielić strapienia i ciężary osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Niech Chrystus Zmartwychwstały i Żyjący dodaje nam odwagi, umacnia wiarę i kieruje nasze pragnienia oraz wysiłki ku osiągnięciu radości nieprzemijającej i wiecznie trwałej.

Ksiądz Proboszcz

wraz z Księżmi

posługującymi w naszej wspólnocie

parafialnej