OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

(Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020)

1. Dziękujemy wszystkim osobom, które zachowując obowiązujące przepisy, w piątek                      i sobotę nawiedziły naszą świątynię na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu.
2. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, usilnie prosimy wszystkich parafian do bezwzględnego stosowania się do wszelkich postanowień                 i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Apelujemy, aby pozostać w domach, korzystając z udzielonej przez Biskupa Toruńskiego dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. wtelewizji czy radiu.
3. Mając na względzie dobro parafian, a szczególnie troskę o ich zdrowie i życie, obowiązuje decyzja o wyłączeniu z udziału w ceremoniach liturgicznych sprawowanych w naszej świątyni wiernych świeckich. Chociaż przepisy dopuszczają udział w nich do 5 osób, to z uwagi na charakter zagrożenia, a także w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów wśród osób chcących wziąć udział w liturgii, została podjęta ta trudna decyzja.
4. W łączności duchowej z wiernymi, szczególnie z osobami zamawiającymi intencje mszalne, o godzinie 7.00 i 18.00w dni powszednie, a w niedziele w harmonogramie niedzielnym, sprawowane są Msze św. w zamówionych wcześniej intencjach. Bardzo prosimy wiernych świeckich przebywających w swoich domach, aby w tych godzinach łączyli się duchowo i modlitewnie z liturgią sprawowaną w naszym kościele parafialnym.
5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w naszej świątyni zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, tzn. z pominięciem I Stacji w kaplicy przedpogrzebowej, a w liturgii w kościele oraz na cmentarzu bierze udział do 5 osób wyznaczonych przez najbliższą rodzinę osoby zmarłej.
6. Ponawiamy informację, iż  związku z trwającą epidemią, ulega zmianie termin uroczystości I Komunii w naszej parafii. Po konsultacji z Rodzicami, a także osobami odpowiedzialnymi za duchowe i intelektualne przygotowanie dzieci, uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się 26 września 2020 roku (ostatnia sobota września).
7. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały i przekazują srebrne i złote precjoza z przeznaczeniem na renowację naczyń liturgicznych. Bóg zapłać.
8. Dziękujemy za troskę o materialne funkcjonowanie naszej parafii wyrażającą się                w ofiarach wpłacanych na konto bankowe (BS 53 9511 0000 2001 0000 1775 0001).
9. Biuro parafialne czynne jest codziennie według wcześniejszego harmonogramu. W sprawach pilnych kapłani są dostępni pod numerem telefonu: 725486020.