Wieczorem owego pierwszego dnia,

tam gdzie przebywali uczniowie,

gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

Pokój wam !

(Ewangelia wg św. Jana 20,19)

 

Chrystus Zmartwychwstał !

Prawdziwie Zmartwychwstał !

Jezus żyje !

 

Mili Goście, Drodzy Parafianie.

Zmartwychwstały Chrystus zwyciężywszy grzech i śmierć, ukazał się Niewiastom, Apostołom i Uczniom przynosząc radość i pokój. Blaskiem Tajemnicy Zmartwychwstania zapalił ich do dawania świadectwa prawdzie o Dobrej Nowinie i Tajemnicy Zbawienia.

Chrystus Zmartwychwstał nie dla siebie samego, lecz dla nas, byśmy i my podobnie jak On zmartwychwstali do życia wiecznego. Jezus Zmartwychwstał, On żyje i gorąco pragnie mocą Miłości, która zwyciężyła śmierć, byśmy i my codziennie duchowo zmartwychwstawali.

Życzymy, by bijące światło Miłości Zmartwychwstałego otwierało i uwrażliwiało nasze serca na widzenie rzeczywistości przez pryzmat Miłości Boga.

Dziękując za Wasze świadectwo Miłości, która przez Krzyż i Zmartwychwstanie stała się niezwyciężoną, życzymy mocy łaski Zmartwychwstałego na każdy dzień życia.

 

Ksiądz Proboszcz

wraz z kapłanami

posługującymi w naszej parafii

Wielkanoc, Roku Pańskiego 2024.