Toruń, dnia 24 grudnia 2022 roku

 

 

 

    Szanowni Goście,

Drodzy Parafianie.

 

Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego proszę przyjąć życzenia proste jak betlejemski żłób. Niech narodzony Emanuel, „Bóg z nami”, prowadzi nas razem w tych trudnych czasach do źródeł niezachwianej nadziei i darzy swoją miłością i  pokojem.

 

 

Ksiądz Proboszcz wraz z kapłanami naszej Wspólnoty Parafialnej