OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

(VI Niedziela Wielkiego Postu – 05.04.2020)

  1. W związku z obowiązywaniem stanu epidemii na terenie naszego kraju, usilnie prosimy wszystkich parafian do bezwzględnego stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Apelujemy, aby pozostać w domach, korzystając z udzielonej przez Biskupa Toruńskiego dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji, radiu czy Internecie.
  2. Mając na względzie dobro parafian, a szczególnie troskę o ich zdrowie i życie, obowiązuje decyzja            o wyłączeniu z udziału w ceremoniach liturgicznych sprawowanych w naszej świątyni wiernych świeckich. Chociaż przepisy dopuszczają udział w nich do 5 osób, to z uwagi na charakter zagrożenia (przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka), a także w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów wśród osób chcących wziąć udział w liturgii, została podjęta ta trudna decyzja.
  3. W łączności duchowej z wiernymi, szczególnie z osobami zamawiającymi intencje mszalne, o godzinie 7.00 i 18.00 w dni powszednie, a w niedziele w harmonogramie niedzielnym, sprawowane są Msze św. w zamówionych wcześniej intencjach. Bardzo prosimy wiernych świeckich przebywających w swoich domach, aby w tych godzinach łączyli się duchowo i modlitewnie z liturgią sprawowaną w naszym kościele parafialnym.
  4. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w naszej świątyni zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, tzn. z pominięciem I Stacji w kaplicy przedpogrzebowej, a w liturgii w kościele oraz na cmentarzu bierze udział do 5 osób wyznaczonych przez najbliższą rodzinę osoby zmarłej.
  5. Celebracje Triduum Paschalnego odbywają się bez udziału wiernych świeckich w naszej świątyni.

Wielki Czwartek:

Liturgia Wieczerzy Pańskiej ? godzina 18.00.

Wielki Piątek:

Liturgia Męki Pańskiej ? godzina 18.00. Możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w godzinach od 7.00 do 17.00. Należy pamiętać, aby w tym samym czasie w świątyni nie przebywało więcej niż 5 osób.

Wielka Sobota:

Liturgia Paschalna ? godzina 19.00. Możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w godzinach od 7.00 do 17.00. Należy pamiętać, aby w tym samym czasie w świątyni nie przebywało więcej niż 5 osób. Nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościele. Zachęcamy, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (tekst w załączeniu do niniejszych Ogłoszeń).

  1. Ponawiamy informację, iż  związku z trwającą epidemią, ulega zmianie termin uroczystości I Komunii w naszej parafii. Po konsultacji z Rodzicami, a także osobami odpowiedzialnymi za duchowe                         i intelektualne przygotowanie dzieci, uroczystość I Komunii w naszej parafii odbędzie się                            26 września 2020 roku (ostatnia sobota września).
  2. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały i przekazują srebrne i złote precjoza z przeznaczeniem na renowację naczyń liturgicznych. Bóg zapłać.
  3. Dziękujemy za troskę o materialne funkcjonowanie naszej parafii wyrażającą się w ofiarach wpłacanych na konto bankowe (BS 53 9511 0000 2001 0000 1775 0001). 
  4. Biuro parafialne czynne jest codziennie według wcześniejszego harmonogramu. W sprawach pilnych kapłani są dostępni pod numerem telefonu: 725-486-020.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(?Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich?, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

?Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was?.

albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

?Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.